Service

Har Det börjat komma missljud från maskinen?
Fungerar inte maskinen till 100%?
Finns det delar i maskinen som är slitna, som Du själv inte hinner byta ut?
Då skall Du kontakta oss.

Vi har arbetat med de mest förekommande maskinmodellerna på den Svenska marknaden. Pauli som är våran mest meriterade service man (också VD på företaget) har under många år rest runt i Norden och i viss mån utanför.
Service kan fås på alla typer av maskiner och utsrustning inom bageri & konditori.
Vi kan även ta fram “nya” reservdelar till de flesta maskinmodellerna.